Το «γύρισμα» – Γιώργου Βέλτσου

This slideshow requires JavaScript.

Γυρνάει το τσέρκι
Η γνώριμη αλληλουχία του τροχού
Γυρνούν οι μέρες μου
Τα μέσα-έξω με γυρνούν οι δείκτες
Όλα γερνούν
Με τη συνέπεια του κόσμου που γυρίζει…..

 

Το Τσέρκι ή κρικηλασία ήταν παιχνίδι που παιζόταν στη αρχαιότητα αλλά και στην νεότερη εποχή. Τα παιδιά προσπαθούσαν να κυλήσουν έναν τροχό από ξύλο ή μέταλλο με τα χέρια ή χτυπώντας τον με ένα ξύλο. Κέρδιζε το παιδί που θα έφτανε πρώτο στο προκαθορισμένο σημείο.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s