Πάλη των ανέμων του Αλκαίου

 

…..Δεν καταλαβαίνω την πάλη των ανέμων·
γιατί το ένα κύμα κυλάει από τούτη την πλευρά,
το άλλο απ’ την άλλη, και μεις στη μέση τους
παραδέρνουμε με το μαύρο μας καράβι,
κοπιάζοντας μες σε πολύ μεγάλη θύελλα·

Ποίημα του Αλκαίου τον οποίο, όπως ξέρουμε, είχε μελετήσει ο Ελύτης:

ασυννέτημμι των ανέμων στάσιν·
το μεν γαρ ένθεν κύμα κυλίνδεται,
το δ’ ένθεν, άμμες δ’ ον το μέσσον
νάι φορήμμεθα συν μελαίναι
χείμωνι μόχθεντες μεγάλωι μάλα·
………………………………………………
Δεν καταλαβαίνω την πάλη των ανέμων·
γιατί το ένα κύμα κυλάει από τούτη την πλευρά,
το άλλο απ’ την άλλη, και μεις στη μέση τους
παραδέρνουμε με το μαύρο μας καράβι,
κοπιάζοντας μες σε πολύ μεγάλη θύελλα·

Πρόκειται για μια αλληγορική αναπαράσταση του πλοίου της πολιτείας.

Όπως τονίζει ο Herbert Weir Smyth η σύγκριση της πολιτείας με πλοίο είναι συχνή στην αρχαία ελληνική ποίηση.Επομένως, σύμφωνα με τη λογοτεχνική παράδοση, η Ελλάδα εμφανίζεται ως πλοίο. Στο ποίημά μας μάλιστα το βαπόρι αυτό έχει βοηθό του τον «Ήλιο τον Ηλιάτορα».

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s