Με πινακίδες τα γαϊδουράκια στη Λέρο

Με αριθμό κυκλοφορίας και ασφάλεια θα κυκλοφορούν άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια στη Λέρο!

Με πινακίδες τα γαϊδουράκια στη Λέρο

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, στο όμορφο νησί της Δωδεκανήσου καταρτίστηκε ο «κανονισμός αγοραίων επιβατηγών ζώων», όπου αναλύονται επακριβώς ο τρόπος έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας τους, η αντίστοιχη άδεια ικανότητας ημιόνου και οι κανόνες κυκλοφορίας και μεταχείρισης των ζώων.

«Θα κυκλοφορούν με τα αρχικά του Δ.Λ., δηλαδή Δήμος Λέρου με αριθμό μητρώου και αύξοντα αριθμό» λέει ο δήμαρχος του νησιού κ. Μιχάλης Κόλλιας και εξηγεί το σκεπτικό με το οποίο ελήφθη η απόφαση και συνδέεται με την προσπάθεια τουριστικής ανάπτυξης.

«Είναι η πρώτη φορά που δίνουμε ανάλογες άδειες, οι οποίες αφορούν είτε άμαξες με άλογα, είτε τα γαϊδουράκια και τα μουλάρια, τα οποία θα κάνουν συγκεκριμένη διαδρομή, όπως από το κέντρο προς το κάστρο.

‘Ηδη υπάρχει ενδιαφέρον, που έχει εκδηλωθεί για τρεις άμαξες για να πάρουν άδεια όπως και για τις διαδρομές με γαϊδουράκια. Είναι κάτι που δεν γινόταν, δεν υπήρχε στο νησί ανάλογη δραστηριότητα.

Η ιδέα προέκυψε ως προσπάθεια να βοηθήσουμε την τουριστική υποδομή και να δοθεί η δυνατότητα σε όσους θέλουν να αναπτύξουν επαγγελματική δράση στον τομέα αυτό.

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου έχουν καθοριστεί οι προϋποθέσεις, όπως ακριβώς το ορίζει ο νόμος και ήδη έχουμε ανακοινώσει μια σειρά από συγκεκριμένες διαδρομές όπου μπορεί να γίνεται η μεταφορά και περιήγηση των επισκεπτών».

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της Λέρου προέκυψε από την επιθυμία επισκεπτών να βιώσουν τον παραδοσιακό τρόπο μετακίνησης στα γραφικά σοκάκια του νησιού (φωτογραφία αρχείου)

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της Λέρου προέκυψε από την επιθυμία επισκεπτών να βιώσουν τον παραδοσιακό τρόπο μετακίνησης στα γραφικά σοκάκια του νησιού (φωτογραφία αρχείου)

Οπως εξηγεί, στο νησί υπάρχουν αρκετά ζώα, τα οποία χρησιμοποιούνται ιδιωτικά για τη μεταφορά υλικών και πραγμάτων, αν και πλέον είναι λιγότερα από ό,τι στο παρελθόν.

Βεβαίως οι κανονισμοί αφορούν τις δημόσιες μεταφορές ανθρώπων και όσους ασχοληθούν επαγγελματικά.

Με πινακίδες τα γαϊδουράκια στη Λέρο

Η απόφαση φαίνεται ότι προέκυψε από την επιθυμία επισκεπτών να βιώσουν τον παραδοσιακό τρόπο μετακίνησης στα γραφικά σοκάκια, ενώ η μεταφορά εμπορευμάτων είναι συνηθισμένη εικόνα στα νησιά.

Τα βασικότερα σημεία του κανονισμού που συνέταξε ο δήμος είναι τα εξής:

  • Επιβατηγά ζώα αποτελούν τα άλογα, οι όνοι και οι ημίονοι.
  • Κάθε επιβατηγό ζώο το οποίο μισθώνεται για τη μεταφορά των επιβατών (αγοραίο) χρήζει άδεια κυκλοφορίας, η οποία χορηγείται από υπάλληλο του Δήμου Λέρου. Η άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται στο όνομα του κατόχου του ζώου και αναγράφει τον αριθμό μητρώου του ζώου, το έτος και τον μήνα γέννησης του ζώου καθώς και το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και αριθμό φορολογικού μητρώου του κατόχου και του κυρίου του. Στην άδεια επικολλάται φωτογραφία του κατόχου.
  • Το ζώο πρέπει να έχει συμπληρωμένο το 3ο έτος της ηλικίας και να είναι κατάλληλο από άποψη υγείας για τη χρήση που προορίζεται. Ο κάτοχος και φορέας της άδειας κυκλοφορίας υποχρεούται να φέρει άδεια ικανότητας ημιονηγού, να έχει συμπληρωμένο το 18ο έτος ηλικίας και να είναι σωματικά και ψυχικά σε θέση να ασκήσει την εν λόγω δραστηριότητα. Για τους παραβάτες προβλέπονται πρόστιμα ύψους 300, 200 και 60 ευρώ, ανάλογα με την κάθε παράβαση.
  • Στην οπλή κάθε ζώου που αδειοδοτείται σημαδεύεται ο αριθμός κυκλοφορίας του και υποβάλλεται ανά εξάμηνο σε κτηνιατρική επιθεώρηση.
  • Ο κάτοχος κάθε ζώου υποχρεούται να μεριμνά για τον καθαρισμό των οδών και των εν γένει κοινόχρηστων χώρων και για τη διατήρηση της υγιεινής.

Για κάθε παράβαση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου ο κάτοχος του ρυπογόνου ζώου και ο ημιονηγός τιμωρείται με πρόστιμο ύψους 200 ευρώ.

Για κάθε αγοραίο επιβατηγό ζώο του να είναι εφοδιασμένος με ασφάλεια αστικής ευθύνης από ατυχήματα κατά τη διάρκεια της διαμετακόμισης η οποία να καλύπτει τόσο τις τυχόν υλικές ζημιές που θα προκληθούν και τα έξοδα νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης απεριορίστως, όσο και τις ευθύνες από πρόκληση ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης μέχρι τουλάχιστον του ποσού 1.000.000 ευρώ.

Είδος υπό εξαφάνιση…

Με ιδιαίτερη συμβολή στον πολιτισμό των μεσογειακών χωρών, ο όνος και ο ημίονος αποτελούν σήμερα, ουσιαστικά, είδος υπό εξαφάνιση και για την ελληνική πραγματικότητα.

‘Ελληνες επιστήμονες έχουν καταγράψει σε μελέτες τις πτυχές της συνεισφοράς όνων και ημιόνων στον πολιτισμό, τη λογοτεχνία και βέβαια στην οικονομία.

Ο πληθυσμός των όνων στη χώρα μας το 1955 εκτιμάται ότι ξεπερνούσε τις 500.000 ζώα, ενώ 40 χρόνια αργότερα, το 1995, είχαν περιοριστεί σε 95.000 άτομα.

Την επόμενη δεκαετία (2006) κατεγράφησαν περίπου 18.000 και σταδιακά το είδος εκλείπει. Το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού των όνων -σύμφωνα με παλαιότερη ανακοίνωση συνεδρίου- βρίσκεται στην Πελοπόννησο.

Εκεί υπάρχει και η περίφημη φυλή του αρκαδικού όνου που μνημονεύεται από τον ‘Ομηρο και τον Ξενοφώντα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

http://www.ethnos.gr/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s