Οι ανασκαφές της Κνωσού και ο Σερ ΑΡΘΟΥΡ ΕΒΑΝΣ

Στὶς 23 Μαρτίου 1900, ὁ Σὲρ Ἄρθουρ Ἔβανς Φύλαξ τοῦ Μουσείου Ασμόλιαν τῆς Ὀξφόρδης, ξεκινᾶ τὶς ἐργασίες ἀνασκαφῆς τῆς Κνωσοῦ. Τὸ ἀρχαιολογικὸ του ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἰδιαίτερα τὴν Κρήτη εἶχε ἐκδηλωθεῖ ἀπὸ τὸ 1893 καὶ μετὰ.

Οἱ πρῶτες ἀνασκαφὲς στὸν χῶρο τῆς Κνωσοῦ διενεργήθηκαν τῷ 1878 ἀπὸ τὸν ἔμπορο Mίνωα Καλοκαιρινό ἐν μέσῳ ἐπαναστατικοῦ ἀναβρασμοῦ ὁ ὁποῖος ἐνισχύθηκε ἀπὸ τὴν ἔκρηξη ἑνὸς ἀκόμη Ῥωσοτουρκικοῦ πολέμου. Μέχρι τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1878, ἡ ἐπανάσταση εἶχε ἐπεκταθεῖ σ’ ὅλο τὸ νησί.

Ἐπιλεγμένο ἀπόσπασμα ἀπό «ντοκιμαντὲρ» τοῦ «National Geographic Television» με τίτλο «Οἱ Δόξες τοῦ Αἰγαίου». Τὸ «ντοκιμαντὲρ» περιγράφει τὶς σπουδαῖες ἀρχαιολογικὲς ἀνακαλύψεις τῆς Τροίας, καὶ τῶν Μυκηνῶν ἀπό τὸν Γερμανὸ Ἐρρῖκο Σλῆμαν : https://youtu.be/NvZTqCRLkNs

καὶ τῆς Κνωσοῦ ἀπὸ τὸν Ἄγγλο ἀρχαιολόγο, Σὲρ Ἄρθουρ Τζὸν Ἔβανς (τὸ ὁποῖο καὶ παρακολουθεῖτε).

One comment on “Οι ανασκαφές της Κνωσού και ο Σερ ΑΡΘΟΥΡ ΕΒΑΝΣ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s