Μια γουλιά αιωνιότητας

…..τον ήλιο ν’ ανταμώσουμε  στη δύση του

main_900

 μια γουλιά  αιωνιότητας  να πιούμε απ’ το ποτήρι του…..

Photo : Leonhard Foeger / Reuters

http://lygeri.pblogs.gr/tags/iliobasilema-gr.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s