«Στο πλεούμενο των καιρών» – Γαλάτεια Βέρρα

This slideshow requires JavaScript.

Το πλεούμενο των καιρών ταλαιπωρείται σημαντικά.

Που λόγος για άγκυρα ή για ακύμαντο λιμένα.

Σε ταραχή χτίσαμε τον βίο μας.

Σύγχρονη Βαβέλ το ριζικό μας. […]

Αλήθεια, πόσο παρακμιακοί θα φανούμε ακόμα;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s