Σπαρτιατική κρυπτογραφία-Σκυτάλη

 


Τι είναι η σπαρτιατική σκυτάλη;

  • Είναι μια ξύλινη ράβδος στην οποία τύλιγαν μια λωρίδα δέρματος ή περγαμηνής.Αρχικά έγραφαν το μήνυμα πάνω στην τυλιγμένη λωρίδα.Έτσι, όταν ξετύλιγαν τη λωρίδα, τα γράμματα ήταν διάσπαρτα κατά μήκος της λωρίδας.
  • Το ”κλειδί” ήταν η διάμετρος της αρχικής ξύλινης ράβδου.
  • Αυτός ο τρόπος κρυπτογράφησης ονομάζονταν και “σκυτάλη”.
  • Χρονολογείται γύρω στον 5ο αιώνα π.Χ.
  • Οι πρώτοι που το χρησιμοποίησαν ήταν οι Σπαρτιάτες για στρατιωτικούς σκοπούς.

Ιστορικό γεγονός
Το 404 π.Χ., ένας αγγελιαφόρος από τους πέντε επιζήσαντες ενός ταξιδιού στην Περσία παρουσιάζεται στο Σπαρτιάτη Λύσανδρο. Ο αγγελιαφόρος παραδίδει τη ζώνη του στο Λύσανδρο, που την τυλίγει γύρω από τη σκυτάλη του και έτσι μαθαίνει πως ο σατράπης Φαρνάβαζος σχεδιάζει να του επιτεθεί. Χάρη στη σκυτάλη, ο Λύσανδρος πρόλαβε να προετοιμαστεί για την επίθεση την οποία και εντέλλει απέκρουσε.

Διάδοση της μεθόδου

Χρόνια αργότερα, οι Ninja της Ιαπωνίας χρησιμοποιήσαν την τεχνική αυτή γράφοντας το μήνυμα σε λωρίδα από πάπυρο που την τύλιγαν γύρω από ράβδο συγκεκριμένων διαστάσεων (μήκος-διάμετρος)

http://mysteryofcryptography.blogspot.gr/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s