Πονεμένη Ρωμιοσύνη – Φώτης Κόντογλου

Τό έργο έχει τίτλο” Η Κοιλάδα τού κλαυθμώνος”, αλλά είναι γνωστό καί μέ άλλα ονόματα, όπως Πρόσφυγες, Έλληνες Όμηροι, Αιχμάλωτοι. Χρονολογείται στίς αρχές τής δεκαετίας τού 1930 .

” Στο τέλος-τέλος, τι, μας φταίει το αύριο,
να ντρέπεται για το φτηνό μας σήμερα; “  Κ.Σακαλάκ
kont.jpg

Απεικονίζονται 16 άνδρες διαφόρων ηλικιών, από γέροντες αποστεωμένους καί πολιούς μέχρι αμούστακα παιδιά. Οι 15 φορούν σκελέες καί είναι γυμνοί στό πάνω μέρος τού σώματός τους. Ένας μόνο στήν άκρη αριστερά είναι εντελώς γυμνός. Πρότυπό του έχει ο Κόντογλου τήν εικόνα τών Σαράντα Μαρτύρων.

Η επαφή μέ τό πρότυπό του δημιουργική. Εκτός από τό γεγονός ότι περιορίζει τόν αριθμό τών μορφών, επί πλέον δέν τίς οργανώνει οριζόντια, όπως συμβαίνει στήν βυζαντινή εικόνα τών Σαράντα Μαρτύρων, αλλά δημιουργεί μιά τριγωνική διάταξη μέσα στήν οποία κατανέμει τίς μορφές σέ μικρότερες ομάδες μέ αποτέλεσμα νά δραματοποιή τό σύνολο.

Στό μέσον τής σύνθεσης μετατρέπει σέ τραγικότερη σκηνή τό μοτίβο, στήν εικόνα τών σαράντα μαρτύρων, όπου δυό νέοι άνδρες υποβαστάζουν έναν γέροντα πού έχει λιποθυμίσει ή έχει πεθάνει, εδώ, δυό γέροντες υποβαστάζουν ένα παιδί πού λιποθυμάει ή πεθαίνει. Τά χρώματα είναι λιγοστά αλλά αρμονικά.

Αρχή του ήταν η «σεμνοχρωμία». Η σύνθεση δέν προσδιορίζεται ιστορικά. Τό θέμα ανάγεται σέ αλληγορία, σέ αλληγορία τής ήττας τού 1922, σέ σύμβολο τών ταλαιπωριών τού γένους τών Ελλήνων, τής πονεμένης Ρωμιοσύνης.

http://www.parembasis.gr/index.php/menu-teyxos-169/1184-2010-169-12

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s