Πόρτες …..

Να μπορούσαμε λέει , πριν μιλήσουμε, να περνούσαν τα λόγια μας από τρεις πόρτες:

This slideshow requires JavaScript.

Στην πρώτη να ρωτούσαμε τον εαυτό μας , “είναι αλήθεια”;
Στην δεύτερη, “είναι απαραίτητο”; και
Στην τρίτη, είναι ευγενικό;
~~~~~~~~~~
Από ένα σούφι…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s