Η δύναμη της φωτογραφίας

Υπάρχουν στιγμές που δεν χρειάζονται λέξεις.

Περιπτώσεις που μία φωτογραφία μπορεί να συμπεριλάβει όλη τη φρίκη και το δράμα, χωρίς να ειπωθεί τίποτε άλλο.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s