Στραφτάλισμα

14ea48094b741e28e055593e24ff5ecc

Ο Προμηθέας στον Αισχύλο δεν παραλείπει να επικαλεστεί “το ποντίων… κυμάτων ανήριθμον γέλασμα”, χαρακτηρίζοντας το στραφτάλισμα ως γέλωτα της αέναης ανακύκλισης της θάλασσας στον ήλιο.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s