ΔΙάΘεση ΗΜέΡας

ζήλεψα να γίνω ένα σημάδι
στο βάραθρο του ουρανού….

 

 

…να ανταποδώσω τα χτυπήματα
της μοίρας μου και όλα αυτά
που με έκαναν πεισματάρη
να κόψω απ΄τον λαιμό  τους
τα κεφάλια της Λερναίας Ύδρας
που φυτρώνουν στο στήθος μου
μετά να σκάψω βαθιά στη γη
να τα θάψω να μη ζωντανέψουν
και γλύφουν τις πληγές μου!

 

ΒΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s