«Ανταλλάσσοντας βλέμματα. Ανάμεσα στην Κίνα και την Ευρώπη 1669-1907»

«Ανταλλάσσοντας βλέμματα. Ανάμεσα στην Κίνα και την Ευρώπη 1669-1907» αυτή η έκθεση  παρουσιάζεται τώρα και θα διαρκέσει ως τις 7 Ιανουαρίου 2018, στην Kunstbibliothek (Βιβλιοθήκη Τέχνης) των Κρατικών Μουσείων του Βερολίνου.

csm_kb_hofdamen_1920x937_xl_8d50ae69ef

Chinese Ladies Playing a Board Game, Qing Dynasty, Qianlong Period (1736–1795), 2nd half of the 18th century, watercolour and opaque watercolour on silk (Museum für Völkerkunde Hamburg)

Η έκθεση παρουσιάζει χαλκογραφίες, έργα ζωγραφικής, φωτογραφίες, πορσελάνες και τεχνουργήματα που αποκαλύπτουν τη μακρά οδό ανταλλαγής και έμπνευσης ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Απω Ανατολή.

 

https://enfilade18thc.com/category/exhibitions/page/2/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s