Οι ‘Καταστερισμοί’ του Ερατοσθένους του Κυρηναίου

 

post-543

Πρόκειται για μέρος ενός έργου όχι ιδιαιτέρων αξιώσεων, τόσο εξαιτίας του αντικειμένου του όσο και λόγω των φθορών που έχει υποστεί. Έχει όμως μια σπουδαιότητα. Είναι έργο του Ερατοσθένους!

Αναφέρεται σε 44 αστερισμούς των δύο ημισφαιρίων της ουράνιας σφαίρας, περιγράφει δε συνοπτικά τους αντίστοιχους μύθους τους και τους κυριότερους αστέρες που τους αποτελούν.

Το αρχαίο κείμενο το οποίο περιέχεται στην έκδοση αυτή, προέρχεται (με νέα ηλεκτρονική στοιχειοθεσία) από την έκδοση του Μ. L’ Abbe Ηalma (Paris 1821), χρειάστηκε, όμως, να γίνουν σ’ αυτό αρκετές ορθογραφικές διορθώσεις.

Το παρόν βιβλίο διαιρείται σε τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο, εκτός από τα ελάχιστα βιογραφικά στοιχεία του Ερατοσθένους που γνωρίζουμε, περιέχει τα λείψανα όλων των φυσικομαθηματικών εργασιών του, υπό μορφή μαρτυριών διαφόρων αρχαίων συγγραφέων (Στράβωνος, Κλεομήδους, Ήρωνος, Γαληνού, Ιππάρχου, Θέωνος Σμυρναίου, Πλουτάρχου, Νικομάχου του Γερασηνού κ.ά.).

Περιέχει ακόμα μια αναφορά στο χρονογραφικό και φιλολογικό του έργο, καθώς και τις εκδόσεις των “Καταστερισμών”.

Θεωρήθηκε απαραίτητο να συμπεριληφθεί στο κεφάλαιο αυτό και μια αναφορά στην Ουρανογραφία καθώς και στους αστερισμούς της Αρχαίας Ελλάδος. Το δεύτερο κεφάλαιο περιέχει το αρχαίο ελληνικό κείμενο, ενώ το τρίτο περιέχει την απόδοση του στη νεοελληνική με τις απαραίτητες διευκρινήσεις και σχόλια.

Το βιβλίο προλογίζει ο Επ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Στράτος Θεοδοσίου.

 

https://www.astronomia.gr/wiki/index.php?title=%CE%9F%CE%B9_%27%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF%27_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%95%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85

 

Ο Ερατοσθένης ο Κυρηναίος (Κυρήνη 276 π.Χ. – Αλεξάνδρεια 194 π.Χ.) ήταν αρχαίος Έλληνας μαθηματικός, γεωγράφος , αστρονόμος, Φυσικός, Ιστορικός και Φιλόλογος. Σπούδασε και αργότερα δίδαξε στην Αλεξάνδρεια, στο περίφημο Μουσείο της.

Από το 235 π.Χ. και επί 40 χρόνια διετέλεσε διευθυντής της περίφημης βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Κάτοχος και ταξινομητής όλης της τότε μαθηματικής βιβλιογραφίας, έγινε γρήγορα γνώστης όλων των θεωρητικών προβλημάτων της τότε γεωμετρίας, αλλά και άλλων προβλημάτων της τότε γραμματείας.

περισσότερα εδώ ….. http://www.lecturesbureau.gr/1/eratosthenis/

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s