Το «Ξενοδοχείο του Θεού»

 

 

 

Πάμε να δούμε ένα μοναδικό μουσείο, στη Βουργουνδία, όπου οι άποροι και οι άρρωστοι που άφησε πίσω του ο 100ετής πόλεμος βρήκαν καταφύγιο σε αυτό το κτίριο, το ” νοσοκομείο για φτωχούς ” για την επούλωση σώματος και πνεύματος “!

Το δημιούργησε ο Νικολά Ρολέν, καγκελάριος δούκας της Βουργουνδίας, το 1443!

Στην Μπον παρευθύς αισθάνεστε την εμβέλεια του «Πτωχοκομείου» στην καθημερινότητα των κατοίκων. Το πώς συμπλέκεται στον ιστό της πολιτείας.

Λόγω θέσης ίσως. Καταμεσής της αγοράς, όπου και αν πάτε θα πέσετε επάνω του. Αφετέρου ο κυρίαρχος ετούτος πέτρινος όγκος ζει. Βεβαίως σήμερα το Νοσοκομείο και Γηροκομείο μετεστεγάσθησαν αλλού. Κάθε όμως πολιτιστική εκδήλωση διεξάγεται εδώ 450.000 τουρίστες ετησίως το επισκέπτονται.

Θαρρώ πάντως ότι το «Ξενοδοχείο του Θεού» επιδρά στους Μπονέζους με τον νοηματοφόρο συμβολισμό του. Πρόκειται για το Μνημείο της Εξιλέωσης.

Υπομνηματίζει στον περαστικό τη ματαιότητα του στοιβαγμένου χρυσού, το εφήμερον της εξουσίας, την αρρώστια, τη φτώχεια, το έλεος, τον θάνατο.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s