Ο Πύργος του Γαλατά – Galata Tower

Οι Γενουάτες ίδρυσαν την παροικία τους στο Γαλατά μετά το 1273 και διατήρησαν τον έλεγχό τους στην περιοχή μέχρι το 1682.

İstanbul Gençlik Festivali 2018

Δεσμεύονταν πάντως από μια αυστηρή απαγόρευση για την κατασκευή πύργων και οχυρώσεων. Ωστόσο, παρά την αρνητική αντίδραση των Βυζαντινών, κατάφεραν να οχυρώσουν τη συνοικία τους με μία τάφρο καθώς και με ένα τείχος που ένωνε τις οχυρές κατοικίες τους.

Το πρώτο κάστρο που έχτισαν για να περιβάλουν την παροικία τους ονομάστηκε Magnifica communita di Pera. Με αυτοκρατορικό χρυσόβουλο του 1302 επιτράπηκε και επισήμως στους Γενουάτες στο Γαλατά να υψώνουν οχυρωματικά τείχη.


Ο Πύργος του Γαλατά, γνωστός με το όνομα Christea Turris, χτίστηκε το 1348 στο βορειότερο και υψηλότερο σημείο της συνοικίας. Έχει περίπου 66,90 μέτρα ύψος και, όταν χτίστηκε, ήταν το υψηλότερο οικοδόμημα στην πόλη.

galkopr


Υψωνόταν 35 μ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, με εξωτερική διάμετρο 16,45 μ. και εσωτερική 8,95 μ., ενώ οι τοίχοι του έχουν πάχος 3,75 μ. Μετά την οθωμανική κατάκτηση , ο πύργος επισκευάστηκε αρκετές φορές και αποτέλεσε πυροσβεστικό φυλάκιο.

img_7700.jpg
Το 17ο αιώνα χρησιμοποιούνταν ως αστεροσκοπείο. Πολλοί θρύλοι και ιστορίες συνδέονται με τον πύργο, μεταξύ άλλων και η ιστορία του Hezarfen Ahmed Çelebi, που χρησιμοποίησε τεχνητά φτερά για να πετάξει από την κορυφή του πύργου στο Βόσπορο, το έτος 1638.

https://harpasworld.wordpress.com/tag/%CE%BF-%CF%80%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%AC/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s