Οι νάνοι του Βρότσλαβ – Wroclaw’s Dwarfs: krasnale

.

Οι νάνοι έχουν γίνει τόσο δημοφιλές αξιοθέατο στην πόλη, που το τοπικό τουριστικό γραφείο έχει δημοσιεύσει φυλλάδιο όπου αναφέρονται όλα τα μέρη που μπορεί να βρει κανείς κάποιον νάνο.

 Dwarves have become such a popular sight in the city, where the local tourist office has published a brochure listing all the places that a dwarf can find.

 

 

Κάποτε ξεκίνησε ως μια μορφή πολιτικής διαμαρτυρίας αλλά πλέον, με αυτόν τον κάπως αστείο τρόπο, αυτή η διαμαρτυρία δε θα ξεχαστεί ποτέ.

Η πολωνική πόλη Βρότσλαβ -η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας- την δεκαετία του ’80 βρισκόταν ακόμη υπό -αυταρχικό- κομμουνιστικό καθεστώς. Ένα κίνημα διαμαρτυρίας, το Orange Underground, εξελίχθηκε σε μια ειρηνική διαμαρτυρία ενάντια στο καθεστώς ως τμήμα του ευρύτερου κινήματος της Αλληλεγγύης.

It has once begun as a form of political protest but now, in this somewhat funny way, this protest will never be forgotten. The Polish city of Wrocław – the fourth largest city in Poland – in the 1980s was still a sub-communist-communist regime. A protest movement, the Orange Underground, evolved into a peaceful protest against the regime as part of the wider Solidarity movement.

Αυτές οι διαμαρτυρίες ήταν όσο το δυνατόν πιο ανόητες, έτσι ώστε η αστυνομία, αν συλλάμβανε όσους συμμετείχαν, να προκαλούσε το γέλιο. Όταν οι αρχές έβαφαν τα αντικυβερνητικά γκράφιτι, η Orange Underground απαντούσε ζωγραφίζοντας νάνους πάνω στα σβησμένα γκράφιτι.

Το 2001 έγινε μια εκδήλωση προς τιμή αυτής της αντίστασης: έχοντας πλέον πέσει το καθεστώς, τοποθετήθηκε το γλυπτό ενός νάνου στην οδό Świdnicka της πόλης και έτσι ξεκίνησαν όλα…

These protests were as stupid as possible, so that the police, if they captured those who participated, would be laughing. When the authorities launched anti-government graffiti, Orange Underground responded by painting dwarfs on the broken graffiti. In 2001 an event was held in honor of this resistance: with the regime now dropped, the sculpture of a dwarf was placed on Świdnicka Street in the city and so all started …

19400164_1977940112438991_1965111552406207260_n

 

Το πρώτο μνημείο δεν έμεινε μόνο του για πολύ καιρό. Σύντομα, οι νάνοι άρχισαν να εμφανίζονται σε όλη την πόλη. Δεν ήταν τόσο μεγάλοι όσο το πρωτότυπο, αλλά τοποθετήθηκαν σε μέρη όπου μπορούσε να τους δει ο κόσμος.

Γιατί όμως νάνοι (krasnale, krasnoludki, στα πολωνικά); Τα μέλη του Orange Underground επέλεξαν τους νάνους ως σύμβολο του κινήματος.

The first monument was not left alone for a long time. Soon the dwarfs began to appear throughout the city. They were not as big as the original, but they were placed in places where people could see them. But why dwarves (krasnale, krasnoludki, in Polish)? Orange Underground members chose the dwarves as a symbol of the movement.

Στη δεκαετία του 1980 μάλλον είχαν κάποιο νόημα: ο πανταχού παρών, ανώνυμος μικρούλης τύπος αντιστέκεται. Επιπλέον, όπως είπε κάποτε ο αρχηγός του κινήματος, Waldemar Fydrych, “Μπορείτε να αντιμετωπίσετε σοβαρά έναν αστυνομικό όταν σας ρωτάει: ‘Γιατί συμμετείχατε σε μια παράνομη συνάντηση νάνων’;”.

Από τον τεράστιο αριθμό των νάνων -250 μέχρι στιγμής και συνεχίζει- μέχρι στιγμής υπάρχουν μόνο τρεις γυναίκες. Ίσως αυτό να είναι ένα δείγμα της λαογραφίας όπου οι αρσενικοί νάνοι φαίνεται να είναι περισσότεροι των γυναικών.

In the 1980s they probably had some meaning: the ubiquitous, anonymous little guy resists. In addition, as the leader of the movement Waldemar Fydrych once said, “You can seriously challenge a police officer when he asks you: ‘Why did you participate in an illegal dune meeting?’. 

Of the enormous number of dwarves -250 so far and continues – so far there are only three women. Perhaps this is a sample of folklore where male dwarfs seem to be more than women.

19396773_1977939652439037_4693151542936097352_n

Από τις κυρίες λοιπόν, η μια σερβίρει μπύρα, η δεύτερη φαίνεται να το διασκεδάζει στο χώρο εργασίας της, ενώ η τρίτη μάλλον ετοιμάζεται για κάποιο ραντεβού.

From the ladies, one serves beer, the other seems to have fun at her workplace, while the third one is probably getting ready for an appointment.

 

 

 

Κράτα το

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s