Οι υπέρηχοι, τα έμβρυα και ο Κύπριος «πατέρας» τους

.

Η ιατρική είναι λειτούργημα. Δεν πρέπει να την εκπορνεύουν!

Κύπρος Νικολαΐδης

 

Ο άνθρωπος που ανακάλυψε την αυχενική διαφάνεια (εξέταση που ελαχιστοποιεί σήμερα την ανάγκη για αμνιοπαρακέντηση) .

Μια εξέταση στο αίμα της εγκύου, από την οποία μπορούν να απομονωθούν κύτταρα του εμβρύου και να εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα για τη χρωμοσωμιακή του σύνθεση.

The man who discovered cervical translucency (an examination that minimizes the need for amniocentesis today). A blood test in the pregnant woman from which fetal cells can be isolated and important conclusions about chromosomal synthesis can be obtained.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη γέννηση λιγότερων παιδιών με σύνδρομο Down και άλλα συγγενή νοσήματα.Ο «πατέρας» της αυχενικής διαφάνειας και θεμελιωτής της Ιατρικής του εμβρύου, θεωρεί ότι επίπεδο της ιατρικής παροχής στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ υψηλό.

This will result in the birth of fewer children with Down syndrome and other congenital illnesses. The “father” of cervical translucency and founder of fetal medicine, considers that the level of medical provision in Greece is too high.

Global-Women-Connected-nicolaides

Άριστος επιστήμονας και διακεκριμένος ερευνητής από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του, ο ιδρυτής και πρόεδρος του Fetal Medicine Foundation, Καθηγητής Κύπρος Νικολαΐδης, γεννημένος το 1953 στην Πάφο, αποκτά παγκόσμια φήμη ως ένας από τους «πατέρες» της Ιατρικής του Εμβρύου.

Μεταξύ των επιτευγμάτων του: οι ανακαλύψεις του στον τομέα της διάγνωσης για μια σειρά ανωμαλιών του εμβρύου, με γνωστότερη την αυχενική διαφάνεια σε σχέση με το σύνδρομο Ντάουν και τις μεθόδους επεμβατικής θεραπείας, τις οποίες δεξιοτεχνικά εφαρμόζει στη μικροχειρουργική του εμβρύου.

An excellent scientist and distinguished researcher from the early years of his career, the founder and chairman of the Fetal Medicine Foundation, Professor Cyprus Nicolaides, born in 1953 in Paphos, gains worldwide reputation as one of the “fathers” of Fetal Medicine. 

Among his accomplishments: his discoveries in the field of diagnosis for a series of fetal anomalies, with more known neural transparency in relation to Down’s syndrome and the methods of invasive therapy, which he virtually applies to fetal microsurgery.

nikolaides-agleventis_048

Το 1985 ο Κύπρος Νικολαΐδης αναλαμβάνει τη διεύθυνση του Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine στο King’s College Hospital, του πρώτου Κέντρου Ιατρικής του Εμβρύου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το 1996 ιδρύει το φιλανθρωπικό ίδρυμα Fetal Medicine Foundation, μέσω του οποίου δίνει υποτροφίες σε γιατρούς από όλο τον κόσμο, προκειμένου να εκπαιδευτούν στις μεθόδους του στο King’s College Hospital. Παράλληλα, είναι καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του University College του Λονδίνου και συνεργάζεται με 500 κέντρα σε 52 χώρες για την τοπική εκπαίδευση των γιατρών.

In 1985 Cyprus Nicolaides took over the Harris Birthright Research Center for Fetal Medicine at King’s College Hospital, the first Embryo Medicine Center in the United Kingdom.

In 1996, he founded the Fetal Medicine Foundation, which grants scholarships to physicians from around the world to teach his methods at King’s College Hospital. At the same time, he is a professor at the University of London Medical School and works with 500 centers in 52 countries for local doctors education.

http://www.tovima.gr/science/article/?aid=150640

http://thessgiatro.gr/

Κράτα το

Κράτα το

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s