Μετατραυματικό στρες: Βγείτε από το φαύλο κύκλο

While some people understandably crumble after extraordinarily harrowing events, others, have an extraordinary capacity to rebound and survive

Το μετατραυματικό στρες είναι μια διαταραχή που προκαλείται ύστερα από μια πολύ τραυματική εμπειρία που έζησε κανείς, και η οποία είτε απείλησε τη σωματική του ακεραιότητα είτε συγκλόνισε το συναισθηματικό του κόσμο.

Post traumatic stress is a disorder caused by a very traumatic experience experienced by one who either threatened his physical integrity or shocked his emotional world.

PTSD-1024x768

Από μετατραυματικό στρες πάσχουν συχνά άνθρωποι που έχουν επιζήσει πολέμων και φυσικών καταστροφών, αλλά, πολλές φορές, ακόμη και άτομα που έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής ή συναισθηματικής κακοποίησης…

Post-traumatic stress is often experienced by people who have survived wars and natural disasters, but many times even people who have been victims of sexual or emotional abuse …

 

Βοήθεια που μπορεί να προσφέρει κανείς στον εαυτό του ύστερα από τραυματικές εμπειρίες

 • Αναζήτηση υποστήριξης από συγγενείς και φίλους
 • Συντροφιά με άλλους
 • Συζήτηση για προσωπικά συναισθήματα
 • Προσοχή στο τι λένε οι άλλοι για τα δικά τους συναισθήματα
 • Αποδοχή ότι πρόκειται για περίοδο οδύνης και πένθους
 • Αποδοχή ότι το κλάμα αποφορτίζει
 • Επαναφορά των καθημερινών συνηθειών
 • Επίλυση προβλημάτων, ξεκινώντας με μικρά βήματα και θέτοντας μικρούς αλλά εφικτούς κάθε φορά στόχους
 • Καλή διατροφή, άσκηση, χαλάρωση, ύπνος
 • Δραστηριότητες που προκαλούν ευχαρίστηση

 

Help you can offer to yourself after traumatic experiences     

– Search for support from relatives and friends   
– Collaboration with others    
– Talk about personal feelings    
– Be careful what others say about their own feelings    
– Accept this is a period of suffering and mourning    
– Accept that crying discharges    
– Restore everyday habits   
–  Solving problems, starting with small steps and setting small but                 feasible  goals    
–  Good nutrition, exercise, relaxation, sleep    
–  Activities that cause pleasure

Πότε να ζητήσετε βοήθεια από ειδικό

Μερικές φορές ορισμένοι άνθρωποι χρειάζονται περισσότερη βοήθεια προκειμένου να ξεπεράσουν μια τραυματική εμπειρία. Ανθρωποι που επέζησαν μιας καταστροφής, παιδιά και άτομα που είχαν και άλλες τραυματικές εμπειρίες ή συναισθηματικά προβλήματα πιθανόν να χρειάζονται τη βοήθεια ενός ειδικού. Κάποιος μπορεί να χρειάζεται παραπάνω υποστήριξη, ένα μήνα μετά την τραυματική εμπειρία, σε περίπτωση που:

 • Εξακολουθεί να νιώθει μεγάλη στεναχώρια και φόβο
 • Φέρεται διαφορετικά από ό,τι πριν από την τραυματική εμπειρία
 • Δεν μπορεί να εργαστεί ή να φροντίσει τα παιδιά και το σπίτι
 • Έχει προβλήματα στις διαπροσωπικές του σχέσεις
 • Είναι ανήσυχος και βλέπει εφιάλτες
 • Δεν μπορεί να σταματήσει να σκέφτεται το τραυματικό γεγονός
 • Δεν μπορεί να ευχαριστηθεί τη ζωή του

 

When to ask for help from an expert 

Sometimes some people need more help to overcome a traumatic experience. People who survived a disaster, children and people with other traumatic experiences or emotional problems may need the help of an expert. Someone may need more support, one month after the traumatic experience, if:

He still feels great sorrow and fear
It is different than before the traumatic experience
He can not work or take care of children and the home
He has problems in his interpersonal relationships
He is anxious and sees nightmares
He can not stop thinking about the traumatic event
He can not please his life

health.in.gr

http://www.bbc.com/future/story/20150813-the-secrets-of-extraordinary-survivors

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s