“Η εγκατάλειψη ζώων είναι μια συμπεριφορά που δεν μας τιμά”

36370004_10204742952569750_3257574433061076992_n

“The abandonment of animals is a behavior that does not honor us”

 

He grew up a lot. My parents did not want it. We got baby. He got sick. We had a problem with the block of flats. We changed home / work. He turned the house. He was barking. We changed our mind. She gave birth to puppies that we did not calculate.

Μεγάλωσε πολύ. Δεν το ήθελαν οι γονείς μου. Αποκτήσαμε μωρό. Αρρώστησε. Είχαμε πρόβλημα με την πολυκατοικία. Αλλάξαμε σπίτι/δουλειά. Κατέστρεφε το σπίτι. Γάβγιζε. Αλλάξαμε γνώμη. Γέννησε κουτάβια που δεν είχαμε υπολογίσει.

The abandonment of an animal is prosecuted and is a crime.

Our indifference is getting sick. For the strays, for the people. For this miserable mindset some say that animals are things that “have” them as they serve them.

We are changing to change the world. Is enough.

Η εγκατάλειψη ζώου διώκεται ποινικά και είναι έγκλημα.

Μας αρρωσταίνει η αδιαφορία τους. Για τα αδέσποτα, για τους ανθρώπους. Για αυτή την άθλια νοοτροπία μερικών ότι τα ζώα είναι πράγματα που τα “έχουν” όσο τους εξυπηρετούν.

Αλλάζουμε εμείς για να αλλάξει ο κόσμος. Αρκεί.

https://www.dogsvoice.gr/

,

Advertisement

4 comments on ““Η εγκατάλειψη ζώων είναι μια συμπεριφορά που δεν μας τιμά”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s