Η αλεπού στη διάσκεψη του Ο.Η.Ε.

Για κανένα αγρίμι δεν έχουν σκαρωθεί τόσοι μύθοι και τόσες εύθυμες ιστορίες, τόσα λαϊκά παραμύθια,όσα για την αλεπού.
Κι όλα σχεδόν είναι αφιερωμένα στην πονηριά και την κατεργαριά της.

For no wild animal, so many myths and so many cheerful stories, so many folk tales, have been written, as for the fox.
And almost everything is devoted to her cunning and her artifice .

efi’s needle felted crafts 2018

Σε κάποια μεγάλη διάσκεψη του Ο.Η.Ε. για τον αφοπλισμό των κρατών συζητούσαν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το μεγάλο αυτό πρόβλημα.

Τότε ο αντιπρόσωπος μιας μεγάλης χώρας διηγήθηκε έναν ωραίο μύθο της αλεπούς,για να επισημάνει ακριβώς αυτές τις μεγάλες δυσκολίες.

Κάποτε,είπε,αποφάσισαν τα ζώα να πάψουν να αλληλοτρώγονται και ώρισαν για το σκοπό αυτό μια πανζωική συνέλευση.Πρώτο μίλησε το λιοντάρι:

Συμφωνώ με τη γνώμη σας,είπε.

At a major UNΟ conference, for the disarmament of the states, discussed the difficulties facing this big problem.

Then the representative of a great country narrated a nice fable of the fox to just point out these great difficulties.

Sometimes, he said, they decided that the animals would cease to interact and set up for this purpose a fiancé assembly. First the lion spoke:

I agree with your opinion, he said.

Γι αυτό να καταργήσει ο ελέφαντας την προβοσκίδα του και έδειξε το γιγαντόσωμο ζώο που στεκόταν  δίπλα του. Γιατί την προβοσκίδα του φοβούνται τα λιοντάρια.

Η συζήτηση συνεχίστηκε με την πρόταση να καταργηθούν όλα τα επιθετικά και αμυντικά όπλα των ζώων,τα κέρατα των ταύρων,τα νύχια της τίγρης,το ράμφος των αετών,οι χαυλιόδοντες των αγριόχοιρων κτλ.

Έτσι θα σταματήσει ο πόλεμος μεταξύ τους και θα γίνουν ήμερα…αρνάκια.

That’s why the elephant abolished its proboscis and showed the giant animal standing beside it. Because the proboscis is afraid of the lions.

The debate continued with the proposal to abolish all aggressive and defensive animal weapons, bull horns, tiger claws, eagle beaks, wild boar tusks, etc.

This will stop the war between them and they will become … lambs.

Τελευταία μίλησε η αλεπού.Δεν φταίνε τα κέρατα,τα νύχια και τα δόντια,τους είπε. Φταίνε μονάχα τα κεφάλια σας.

Γιατί μέσα σε αυτά γεννιέται η σκέψη και η απόφαση για την επίθεση και το αλληλοφάγωμα.Γι αυτό αν θέλετε να βασιλέψει στο βασίλειό μας ειρήνη,πρέπει να κόψετε τα…κεφάλια σας.

Έτσι η σοφή αλεπού του μύθου τοποθέτησε ορθά τη ρίζα του μεγάλου κακού των πολέμων,ζώων και ανθρώπων.

The fox spoke the last time. It did not hurt the horns, nails and teeth, he told them. Only your heads are blamed.

Because within them is the thought and the decision about the attack and the smoke. So if you want to reign in peace in our kingdom, you have to cut your … heads.

So the wise fox of the myth correctly placed the root of the great evil of wars, animals and people.

http://vasanakia.blogspot.com/2012/05/blog-post_14.html

3 comments on “Η αλεπού στη διάσκεψη του Ο.Η.Ε.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s