Η αλεπού στη διάσκεψη του Ο.Η.Ε.

Για κανένα αγρίμι δεν έχουν σκαρωθεί τόσοι μύθοι και τόσες εύθυμες ιστορίες, τόσα λαϊκά παραμύθια,όσα για την αλεπού.
Κι όλα σχεδόν είναι αφιερωμένα στην πονηριά και την κατεργαριά της.

For no wild animal, so many myths and so many cheerful stories, so many folk tales, have been written, as for the fox.
And almost everything is devoted to her cunning and her artifice .

efi’s needle felted crafts 2018

Σε κάποια μεγάλη διάσκεψη του Ο.Η.Ε. για τον αφοπλισμό των κρατών συζητούσαν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το μεγάλο αυτό πρόβλημα.

Τότε ο αντιπρόσωπος μιας μεγάλης χώρας διηγήθηκε έναν ωραίο μύθο της αλεπούς,για να επισημάνει ακριβώς αυτές τις μεγάλες δυσκολίες.

Κάποτε,είπε,αποφάσισαν τα ζώα να πάψουν να αλληλοτρώγονται και ώρισαν για το σκοπό αυτό μια πανζωική συνέλευση.Πρώτο μίλησε το λιοντάρι:

Συμφωνώ με τη γνώμη σας,είπε. Continue reading