Αdvices from a fireman

 

Το θερμικό που δημιουργείται μπορεί να φτάσει μέχρι και τους 800 (οκτακόσιους) βαθμούς Κελσίου.
Όλα λιώνουν.
Βασική αρχή δεν χάνεις την ψυχραιμία σου.
Βάζεις σε σένα και σε όποιον έχεις δικό σου μαζί βρεγμένη πετσέτα ή μπλούζα στο πρόσωπο και φεύγεις όσο η φωτιά είναι ακόμα μακριά.
Πιάνεις πορεία προς στη θάλασσα.

Εάν δεν υπάρχει, πας όπου υπάρχει τσιμέντο.
Πυλωτές σπιτιών, πλατείες, γήπεδα μπάσκετ κ.λπ.

d708d2c581571b6c57d6eb5d5871b3ee

The heat generated can reach up to 800 (eight hundred) degrees Celsius.
Everything is melting.
The basic principle is that you do not lose your temper.
You put on yourself and anyone who has your own wet towel or blouse on your face and you leave as long as the fire is still far away.
You are heading for the sea.

If it does not exist, where there is cement.
Households, squares, basketball courts, etc. Continue reading