“Γκανιάν” – “Πλασέ” – H ιστορία του Αθηναϊκού Ιπποδρόμου

Στην Ελλάδα οι ιπποδρομίες εισήχθηκαν επίσημα το 1925, όταν συστήθηκε η “Προνομιούχος Ελληνική Εταιρία Ιπποδρομιών”. 

This slideshow requires JavaScript.

Ακολούθησε, το επόμενο έτος, η ίδρυση της “Φιλίππου Ενώσεως” που είναι υπεύθυνη για την τέλεση και την εποπτεία των ελληνικών ιπποδρομιών, τη βελτίωση των ίππων και, γενικά, την προαγωγή του σχετικού αθλήματος στη χώρα μας.
Το 1924 ήταν η χρονιά προετοιμασίας για την διεξαγωγή των Ελληνικών ιπποδρομιών. Η προνομιούχος Εταιρεία Ιπποδρομιών, αμέσως μετά τη σύστασή της, προχώρησε με γρήγορους