Η στύση του τέρατος

The-Sharing-Economy-Capitalism’s-Last-Stand
Hieronymus Bosch

…Καιρός ν’ ανοίξουμε τα μάτια μας και να δούμε ότι δεν έχουμε να κάνουμε με έναν αυτοκράτορα που είναι απλώς γυμνός ……αλλά με ένα τέρας που έχει μια απειλητική στύση….

Continue reading