Βάλε το ντόμινο ήρθαν τα “μπουρμπούλια”

Ο θεσμός του Καρναβαλιού έδωσε την ευκαιρία σε κάθε πατρινή να κάνει δειλά την προσωπική της κοινωνικοπολιτιστική επανάσταση. Τα Μπουρμπούλια βοήθησαν πολύ σε αυτό.

erkwhodikz4d63b358e44b4

 

Η λέξη “μπουρμπούλια” είναι ηχομιμητική και προέρχεται ετυμολογικά από τον ήχο του νερού που βράζει.

Όπως αναφέρουν οι περισσότερες πηγές, η καρναβαλική εκδήλωση ονομάστηκε έτσι εξαιτίας της έλλειψης ιδιαίτερης φροντίδας για τη διοργάνωσή της. Έτσι, η πραγματοποίησή της ήταν πολύ εύκολη, όσο εύκολη είναι και η προετοιμασία ενός νερόβραστου φαγητού.

Τα Μπουρμπούλια απέκτησαν ιδιαίτερη αξία και κράτησαν έως και σήμερα θα λέγαμε τον

Continue reading