Η μαγεία των ορυκτών

 Όταν μπαίνεις στον κόσμο τους μέσα από τον φακό του στερεοσκοπίου, απλά χάνεσαι!!

Ταξιδεύεις!

Υπάρχουν επικίνδυνα ορυκτά (I) ;

Cinnabar on Quartz

Μεγάλος αριθμός ορυκτών χρησιμοποιούνται σήμερα στην προστασία του περιβάλλοντος και γενικότερα σε περιβαλλοντικές εφαρμογές.

Εντούτοις υπάρχουν ορυκτά που η εξόρυξή τους είτε η βιομηχανική τους επεξεργασία κρύβουν  κινδύνους για τον άνθρωπο καθότι περιέχουν ιχνοστοιχεία ή Continue reading