Η δύναμη της φωτογραφίας

Υπάρχουν στιγμές που δεν χρειάζονται λέξεις.

Περιπτώσεις που μία φωτογραφία μπορεί να συμπεριλάβει όλη τη φρίκη και το δράμα, χωρίς να ειπωθεί τίποτε άλλο.