Τα κουδούνια της καμήλας

Τα κουδούνια που συνοδεύουν τα καραβάνια με καμήλες στην έρημο έδωσαν ενδιαφέροντα θέματα για  ποιήματα, πίνακες ζωγραφικής και μουσικής.

 

This slideshow requires JavaScript.

Τις περισσότερες φορές αντί να κρεμαστούν στο λαιμό της καμήλας, τα κουδουνάκια σε σχήμα ενός κουβά σιδήρου κρεμασμένα σε ένα ραβδί τα κρεμούν πάνω στη σέλα της τελευταίας καμήλας. Στην απέραντη και σιωπηλή έρημο, ο ήχος τους αργός και ρυθμικός  είναι η μόνη μουσική!!!!

 

O’ God the victorious
Camels never to man
Who is unable to manage them well
by inferior goats are kept
Not much value has they
for in droughts severe
worthless goats are
no better cattle are
without maintenance constant
it is Goha that life sustains
O’ pride of the home
antelope-like she-camel
noblest of animals all surely she
the furry-necked she-camel
with belly huge
sour milk abundant produces she
You, curly-furred camel of mine …

~ Sayyid Mohammed Abdile Hassan