Τα κανόνια του Ουρβανού

Ο περίφημος τεχνίτης Ουρβανός, ουγγρικής καταγωγής, αρχικά θέλησε να φτιάξει πυροβόλα κανόνια για τον βυζαντινό αυτοκράτορα.

This slideshow requires JavaScript.

Όμως, εξαιτίας της άθλιας κατάστασης των οικονομικών του Βυζαντίου και του αποκλεισμού από τους Οθωμανούς, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος υποσχέθηκε στον Ουρβανό μόνο μια πολύ μικρή αμοιβή.

Απογοητευμένος ο Ούγγρος αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του στους Οθωμανούς, οι οποίοι και τελικά δέχτηκαν, προσφέροντας όλα τα απαιτούμενα μέσα και υλικά.

Continue reading