Τribute to the Women of the World – Hero by Mariah

 

 «Η γυναίκα είναι παντού και πάντοτε γυναίκα. Πολλές φορές και κάτι περισσότερο, λιγότερο όμως ποτέ»

Πολύβιος Δημητρακόπουλος