Ξυλογραφία – To ξεκίνημα

Μια βασική ιδιότητα του ανθρώπινου είδους είναι να βρίσκει τις καλύτερες και ταχύτερες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Έτσι και με το πρόβλημα της αντιγραφής των βιβλίων, όταν οι αντιγραφείς δεν επαρκούσαν ή άρχισαν να έχουν μεγάλο κόστος,  ο άνθρωπος κατάφερε ν’ ανακαλύψει κάτι που δεν είχε προσέξει ως τότε.

Με κίνητρο τις αρχαίες σφραγίδες, εκμεταλλεύτηκε τη δυνατότητα που του έδινε το σκαλιστό ξύλο να μην καταστρέφεται μετά την πρώτη χρησιμοποίησή του.

Continue reading